ترویج فرهنگ ایمنی راهکاری برای کاهش حوادث در جامعه و سازمان ها

ترویج فرهنگ ایمنی راهکاری برای کاهش حوادث در جامعه و سازمان ها
بهمن 30, 1400
420 بازدید

ترویج فرهنگ ایمنی راهکاری برای کاهش حوادث در جامعه و سازمان ها   محمد مهدی ابراهیمی مروج علم، دانشجوی کارشناسی ایمنی، سلامت، محیط زیستHSE ایمنی به طور فزاینده ای به موضوع داغ در کشورهای سراسر جهان تبدیل شده است زیرا دولت ها و مشاغل به طور یکسان با افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری […]

ترویج فرهنگ ایمنی راهکاری برای کاهش حوادث در جامعه و سازمان ها

 

محمد مهدی ابراهیمی
مروج علم، دانشجوی کارشناسی ایمنی، سلامت، محیط زیستHSE

ایمنی به طور فزاینده ای به موضوع داغ در کشورهای سراسر جهان تبدیل شده است زیرا دولت ها و مشاغل به طور یکسان با افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری که در نتیجه حوادث ایمنی و بهداشت رخ می دهد دست و پنجه نرم می کنند.
توجه و تأکید بر مسائل ایمنی و بهداشت در محیط کار و جامعه از پدیده های خاص انقلاب صنعتی است و طبعاً کشورهای صنعتی به لحاظ مخاطرات روز افزونی که سوانح و حوادث ناگوار در کارخانجات بزرگ و کوچک به بار می آورند، قبل از سایر کشورها درصدد چاره جویی برآمده اند
فرهنگ الگویی از مفروضات اساسی است، که توسط یک گروه معین اختراع، کشف یا توسعه یافته است، زیرا می‌آموزد با مشکل سازگاری بیرونی (نحوه زنده ماندن) و یکپارچگی درونی (چگونگی کنار هم ماندن) کنار بیاید، که در طول زمان تکامل یافته‌اند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
فرهنگ ایمنی، مجموعه ای از باورها، اطلاعات و رفتارهای افراد است که آنها را در برابر حوادث و خطرات ایمن نگه می دارد. فرهنگ ایمنی بر اهداف و نگرش هایی که بر عملکرد ایمنی تأثیر می گذارد تمرکز دارد.
افراد جامعه اگر آگاه و مطلع از سوانح و روش های اولیه آمادگی در برابر آن ها باشند، بسیار بهتر می‌توانند زمان حادثه، وضعیت را مدیریت کنند و حداقل وضع موجود را آشفته تر نکنند.
اگر همه افراد در جامعه آموزش ببینند تا کار خود را به شیوه ای ایمن انجام دهند و به طور فعال به دنبال پیشگیری از خطرات باشند، به سطح جدیدی از ایمنی که مبتنی بر رفتار است نزدیک خواهیم شد. تمام عناصر فرهنگ ایمنی باید به طور فعال توسط مدیران و رهبران به طور منظم تشویق و نشان داده شود تا در صورت دستیابی به این سطح، همه افراد جامعه را به مشارکت تشویق کنند.
فرهنگ ایمنی آموختنی است؛ از این رو می توان گفت كه یكی از علل عمده نامناسب بودن فرهنگ ایمنی پایین بودن سطح آگاهی افراد است و بر این اساس یكی از راهكارهای ارتقای آن بالا بردن آگاهی‌ها از طریق انواع آموزش ها می‌باشد.
پرورش فرهنگ ایمنی یک جنبه کلیدی در حفظ ایمنی افراد جامعه در برابر مخاطرات دارد.
همچنین در سازمان ها و شرکت ها ایمنی باید یک اولویت و اصل باشد، شرکت هایی که از نظر ایمنی عملکرد خوبی دارند در تجارت نیز عملکرد خوبی دارند. با دانستن ارزش واقعی ایمنی، سازمان هایی با فرهنگ ایمنی عالی، ایمنی را به عنوان یک سرمایه گذاری می بینند، نه یک امر پرهزینه و مخوف. و همچنین جامعه ای که پایبند به اصول ایمنی باشد همواره در برابر مخاطرات آماده و تاب آور تر هست و در واقع می‌تواند بحران‌ها را مدیریت کند.

برچسب ها