مسئوليت حقوقي قطعي برق معابر و جاده‌ها

مسئوليت حقوقي قطعي برق معابر و جاده‌ها
خرداد 7, 1401
60 بازدید

مسئوليت حقوقي قطعي برق معابر و جاده‌ها • محمد نوازنی، داور حقوقی/ کارشناس ارشد حقوق عمومی هر‌ساله در زمستان با کمبود گاز و در فصل گرما با مشکل قطعی برق رو‌به ‌رو هستیم و در چند سال اخیر قطعی برق معابر و جاده‌ها، مشکلاتی برای مردم به وجود آورده که مختصر به وظایف قانونی دستگاه‌های […]

مسئوليت حقوقي قطعي برق معابر و جاده‌ها

• محمد نوازنی، داور حقوقی/ کارشناس ارشد حقوق عمومی

هر‌ساله در زمستان با کمبود گاز و در فصل گرما با مشکل قطعی برق رو‌به ‌رو هستیم و در چند سال اخیر قطعی برق معابر و جاده‌ها، مشکلاتی برای مردم به وجود آورده که مختصر به وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در این موضوع پرداخته‌ایم: متصدیان راه نظیر وزارت راه و شهرداری‌ها وظیفه احداث و نگهداری و ایمن‌ سازی راه‌ها را بر عهده دارند. در مواردی که نقص راه یا عدم رعایت اصول ایمنی توسط آنان مؤثر در تصادف رانندگی باشد، مسئولیت آن‌ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تامه تصادف مطرح می باشد.
در سال های اخیر متاسفانه با افزایش خودروها و نبود زیر ساخت کافی برای عبور و مرور به صورت استاندارد، شاهد بروز حوادث و تصادفاتی هستیم که منجر به جرح و یا فوت سرنشینان خودرو می گردد.پس از کاهش بیماری کرونا و افزایش مسافرت ها ، تردد های جاده ای منجر به ازدیاد تصادفات جاده ای شده و به نظر بنده دو عامل خطای انسانی و استاندارد و تجهیز نبودن جاده ها از عوامل اصلی این تصادفات به شمار می رود.
در رابطه با نقص راه و مشکلات جاده ای و به صورت کلی غیر استاندارد بودن و تجهیز نبودن جاده ها به هر میزانی که در علت تصادفات مؤثر بوده باشد، موجب مسئولیت متصدی راه است. متصدی راه نیز به معنی اداراتی است که عهده دار امور راه‌ها هستند. در صورتی که خسارت را ناشی از عوامل متعددی بدانیم که مجموع آن عوامل علت تامه خسارت باشد و نقص راه نیز به عنوان جزیی از علت مؤثر در خسارات بوده باشد، در این حالت، مسئولیت متصدی راه به میزان تأثیر خواهد بود و در نتیجه، لازمه‏ی چنین تفسیری از این تبصره آن است که کارشناس رسمی ‌راه و تصادفات میزان و درصد تأثیر نقص راه در علت تصادف را معین و به عبارت دیگر درصد تأثیر را بیان نمایند تا به همان درصد حکم به جبران خسارت متصدی راه صادر شود.
ممکن است تصور شود که وظیفه قانونی محافظین محدود به نگهداری از راه‏ است اما با توجه به اطلاق مسئولیت ناشی از نقص راه می‏توان گفت آن چه از لوازم و مقدمات این تکلیف است، اعم از طراحی و نظارت و نگهداری را نیز در بر می‏گیرد، زیرا نقص شامل تمام این موارد است و وظایف متعدد و متنوعی که محافظین دارند، همه از مصادیق نقص در مفهوم عام محسوب می‏شود.
در هر حال، رویه‏ی قضایی باید در مورد میزان تأثیر نقص راه در میزان مسئولیت متصدی راه تفسیر نهایی را بیان دارد و بی تردید باید توجه نمود که اگر هر میزانی از تأثیر هرچند ناچیز موجب مسئولیت صددرصدی متصدیان راه باشد، این امر موجب کاهش احتیاط از سوی رانندگان خواهد شد و در نظر داشتن مصالح و مفاسد در وضع حکم یا تفسیر آن مستلزم توجه به توالی فاسد حکم یا تفسیر از حکم است

برچسب ها