آثار فیلم کوتاه جشنواره استانی «جبین» در محک داوری قرار گرفت

فروردین 25, 1401
449 بازدید

آثار فیلم کوتاه جشنواره استانی «جبین» در محک داوری قرار گرفت   اراک– پایگاه خبری چشم به براه: اولین نشست داوری جشنواره استان فیلم کوتاه «جبین» با حضور داوران این جشنواره برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط ۳ داور مورد بررسی و داوری قرار گرفت. اولین جشنواره […]

آثار فیلم کوتاه جشنواره استانی «جبین» در محک داوری قرار گرفت

 

اراک– پایگاه خبری چشم به براه:
اولین نشست داوری جشنواره استان فیلم کوتاه «جبین» با حضور داوران این جشنواره برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط ۳ داور مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه «جبین» به همت اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با رویکرد حوزه فرهنگ کار؛ با هدف استفاده از ابزار فرهنگی رسانه‌ای مورد تاکید مقام معظم رهبری در جامعه کار و تولید پیگیری شده است.