احداث ۵ پایگاه اورژانس در استان مرکزی مصوب شد

اردیبهشت 18, 1401
138 بازدید

احداث ۵ پایگاه اورژانس در استان مرکزی مصوب شد   اراک– پایگاه خبری چشم براه: معاون فنی و عملیات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از افزایش ۵ پایگاه جدید اورژانس در در استان مرکزی خبر داد و گفت: این افزایش بر اساس نیاز این استان در جلسه آمایش سرزمین سازمان اورژانس کشور مصوب شده است و […]

احداث ۵ پایگاه اورژانس در استان مرکزی مصوب شد

 

اراک– پایگاه خبری چشم براه:
معاون فنی و عملیات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از افزایش ۵ پایگاه جدید اورژانس در در استان مرکزی خبر داد و گفت: این افزایش بر اساس نیاز این استان در جلسه آمایش سرزمین سازمان اورژانس کشور مصوب شده است و پایگاه های مورد نظر شامل پایگاه جاده شهباز، پایگاه جاده‌ای تفرش، پایگاه جاده تلخاب و پایگاههای شهری شماره ۱۹ و ۲۰ اراک است.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی, بهروز ایران نژاد اظهار کرد: با توجه به توجیه فنی موجود در حوزه سرزمینی تابعه اورژانس۱۱۵ استان و در آخرین جلسه آمایش سرزمینی سازمان اورژانس کشور؛ نسبت به ارسال درخواست مجوز جهت اضافه شدن پایگاه جدید اقدام شد.
وی افزود: با توجه به پیش نویس فنی ارائه شده در خصوص لزوم تاسیس پایگاه‌ها تمامی موارد توسط کمیته مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت مجوز کتبی این پایگاه‌ها از سازمان اورژانس کشور موضوع جانمایی دقیق و احداث آن ها توسط اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی آغاز خواهد شد.