استاندار مرکزی عنوان کرد: تمدید طرح‌های صنعتی دراستان مرکزی

استاندار مرکزی عنوان کرد: تمدید طرح‌های صنعتی دراستان مرکزی
شهریور 24, 1400
444 بازدید

استاندار مرکزی عنوان کرد: تمدید طرح‌های صنعتی دراستان مرکری مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد اراک– استاندار مرکزی گف: تمدید طرح‌های صنعتی در استان مرکزی؛ شرایط و مباحث مورد نظر زیست محیطی و منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در […]

استاندار مرکزی عنوان کرد:
تمدید طرح‌های صنعتی دراستان مرکری مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد

اراک– استاندار مرکزی گف: تمدید طرح‌های صنعتی در استان مرکزی؛ شرایط و مباحث مورد نظر زیست محیطی و منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری، روستاییف آمایش سرزمین و محیط زیست استان مرکزی، اظهار کرد: تغییر کاربری ها باید بر اساس و نگاه و ارائه نظرات کارشناسی و مطابق با نقشه های رسم شده اداره کل راه و شهرسازی استان و کارگروه امور زیربنایی، انجام شود.

وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران برای ایجاد طرح های گردشگری در روستاهای اطراف استان مرکزی به ویژه شهرستان اراک از قانون، برداشت و بهره‌برداری نادرست می‌کنند.

آقازاده ادامه داد: البته پس از مدتی تغییر کاربری می‌دهند. که می‌ طلبد این ضعف و نقض رفع و اقدامات قانونی در این مورد به شدت اعمال شود.

گفتنی است، ۳۰ طرح در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی با هدف رونق فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح شد، که ۲۷ مورد آن به تصویب رسید.