بازدید وزیر از پروژه ۹۳۶ واحدی موسوم به هپکو

اسفند 12, 1400
1065 بازدید

بازدید وزیر از پروژه ۹۳۶ واحدی موسوم به هپکو   اراک– پایگاه خبری چشم براه: وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی؛ از روند پیشرفت پروژه درحال ساخت ۹۳۶ واحد موسوم به هپکو بازدید کرد.

بازدید وزیر از پروژه ۹۳۶ واحدی موسوم به هپکو

 

اراک– پایگاه خبری چشم براه:
وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی؛ از روند پیشرفت پروژه درحال ساخت ۹۳۶ واحد موسوم به هپکو بازدید کرد.