تقویت گروه‌های غیردولتی بهداشت و ارتقای سلامت در جامعه ضرورت انکار ناپذیر است

تقویت گروه‌های غیردولتی بهداشت و ارتقای سلامت در جامعه ضرورت انکار ناپذیر است
آبان 19, 1400
420 بازدید

معاون استاندار مرکزی: تقویت گروه‌های غیردولتی بهداشت و ارتقای سلامت در جامعه ضرورت انکار ناپذیر است اراک– معاون سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت؛ تغییر سبک زندگی منجر به ارتقای سلامت مردم حضور گروه‌های غیردولتی و تقویت آنان در جامعه ضرورت انکارناپذیر است. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ بهروز اکرمی در کارگروه […]

معاون استاندار مرکزی:
تقویت گروه‌های غیردولتی بهداشت و ارتقای سلامت در جامعه ضرورت انکار ناپذیر است

اراک– معاون سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت؛ تغییر سبک زندگی منجر به ارتقای سلامت مردم حضور گروه‌های غیردولتی و تقویت آنان در جامعه ضرورت انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ بهروز اکرمی در کارگروه تخصصی امور اجتماعی؛ فرهنگی؛ سلامت زنان و خانواده استان مرکزی در اراک؛ بااشاره به اینکه برای تحقق برای تحقق اهداف نیاز است ستاد یا شورای راهبردی تشکیل شود؛ اظهار کرد: نگران و دغدغه‌مند سلامت هستیم. تا چه زمان می توانیم بیمارستان بسازیم؟ باید سواد و آگاهی مردم در حوزه سلامت و ارتقای آن افزایش پیدا کند و الگوی پیشگیری و خودمراقبتی باید به صورت یک اصل در جامعه پدیدار گردد.
وی ادامه داد: برای اینکه زمینه تغییر سبک زندگی که منجر به ارتقای سلامت مردم باشد تحقق پیدا کند؛ نیازمند گروه‌های غیردولتی هستیم و دولت در این راستا فقط باید نقش سیاستگذار و هشدار دهنده را داشته باشد.