سواد رسانه‌ای؛ در عصر پیشرفت تکنولوژی نیاز انکارناپذیر جامعه

سواد رسانه‌ای؛ در عصر پیشرفت تکنولوژی نیاز انکارناپذیر جامعه
آذر 4, 1400
418 بازدید

رئیس پلیس فتای استان مرکزی: سواد رسانه‌ای؛ در عصر پیشرفت تکنولوژی نیاز انکارناپذیر جامعه اراک– رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: سواد رسانه ای مهارت درونی و حیاتی برای بهره‌گیری هرچه بهتر کاربران از فضای مجازی نیاز انکارناپذیر است. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ احسان آنقی […]

رئیس پلیس فتای استان مرکزی:
سواد رسانه‌ای؛ در عصر پیشرفت تکنولوژی نیاز انکارناپذیر جامعه

اراک– رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: سواد رسانه ای مهارت درونی و حیاتی برای بهره‌گیری هرچه بهتر کاربران از فضای مجازی نیاز انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ احسان آنقی اظهار کرد: سواد رسانه‌ای،یک مهارت درونی و حیاتی برای بهره گیری هرچه بهتر کاربران از فضای مجازی و توانایی درک، تفسیر و تحلیل پیام‌های رسا‌نه‌ای در جهان نوین امروزی است.
وی بیان داشت: آموزش سـواد رسـانه اي و اولویـت دادن بـه سواد رسانه اي به عنوان مهارتی حیاتی براي شهروندان در عصر پیشرفت تکنولو‍ژي یک ضرورت است که بایستی بدان توجه داشت.

وی آموزش سواد رسانه اي را به عنوان مهارتی برای مقابله با جنگ رسانه اي خواند و خاطرنشان کرد: رویکرد دانش رسانه ای در یک جامعه منجر به افزایش ظرفیت تحلیل شهروندان در مواجهه با رسانه ها شده و باعث می شود تا آنان به جاي آنکه تسلیم محتواي پیام هاي رسانه اي شوند و منفعلانـه هـر آنچـه دریافت می کنند بپذیرند، تلاش کنند تا به عنوان یک مخاطب فعال، معناي نهفته در پیام ها را درك و به رمزگشـایی و ارزیابی پیام ها بپردازند و برخوردي فعالانه با پیام هاي رسانه اي داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی با اشاره به رویکرد جامعه محور پلیس در جلب اعتماد و حمایت اجتماعی از کاربران فضای مجازی افزود: مهم ترین هدف سواد رسانه ای ارتقاء خود رهبری از طریق فرایندهای استدلال، تحلیل،مفاهيم و مهارت های بهره گیری صحیح از فناوری های موجود است که باید همواره کاربران فضای مجازی به این مولفه ها تجهیز باشد.

آنقی به تبیین مهم ترین کارکردهای آموزش سواد رسانه ای برای کاربران مختلف فضای مجازی اشاره و اظهارداشت: تقویت روحیه پرسشگری، تحقیق ، پژوهش و توانایی افزایش مهارت های ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با پیام های رسانه ای و در عین حال به وجود آوردن نگاهی دقیق، نقادانه و تحلیلی به این پیام ها از موضوعاتی است که با ارتقاء دانش سواد رسانه ای، افراد می توانند به آنها دست یابند.
این مقام انتظامی در پایان با تأکید به نگاه گزینش شده رسانه های مجازی در جهان امروزی بیان کرد : بر اساس اصول بنیادی سواد رسا‌نه‌ای، ما باید در هنگام مشاهده هرگونه خبر و تبلیغی در بستر فضای مجازی، هوشمندانه عمل کرده و همواره به دور از هرگونه انفعال و خود کم بینی، به مخاطبی فعال برای رسانه های مجازی تبدیل شویم تا بهنگام ، در این فضای بسیار حساس، اخبار کذب و شایعات را از اخبار حقیقی تشخیص داده و همواره از پذیرش و پخش آن‌ها در فضای مجازی خودداری کنیم.