عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک آغازشد

اسفند 12, 1400
1107 بازدید

باحضور وزیر مسکن و شهرسازی؛ عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک آغازشد اراک- به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ پروژه ۸ هزارو۱۰۰ واحدی اراک در زمینی به مساحت یک میلیون ۲۶۷ هزار مترمربع وجمع مساحت آماده سازی ۶۹ هزار مترمربع در۷۸ بلوک و هر بلوک ۸ واحد وهر واحد ۱۵ طبقه احداث می‌شود.

باحضور وزیر مسکن و شهرسازی؛

عملیات اجرایی پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک آغازشد

اراک- به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛
پروژه ۸ هزارو۱۰۰ واحدی اراک در زمینی به مساحت یک میلیون ۲۶۷ هزار مترمربع وجمع مساحت آماده سازی ۶۹ هزار مترمربع در۷۸ بلوک و هر بلوک ۸ واحد وهر واحد ۱۵ طبقه احداث می‌شود.