نقش تشکل ها در تدوین سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی شد

نقش تشکل ها در تدوین سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی شد
آذر 3, 1400
411 بازدید

نقش تشکل ها در تدوین سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی شد اراک– نقش تشکل ها در تحویل سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهره گیری از ظرفیت نخبگان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ این نشست […]

نقش تشکل ها در تدوین سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی شد

اراک– نقش تشکل ها در تحویل سند تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهره گیری از ظرفیت نخبگان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ این نشست از طریق ویدیو کنفرانس با مجتمع فرهنگی شهید رسول‌زاده و با حضور معاون فرهنگی آموزشی بنیاد مرکزی و رئیس اداره تشکل‌های شاهد و ایثارگران و جمعی از نخبگان برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست و هم اندیشی تخصصی؛ موضوعات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهره گیری از ظرفیت عظیم نخبگان و هدایت شغلی و اشتغال آفرینی برای ایثارگران و جویای کار پیگیری شد.
همچنین مواردی شامل واگذاری مسائل اقتصادی با نظارت بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ نقش پذیری تشکل ها در امور مربوط؛ تشکیل واحد پیگیری جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به وضعیت آسایشگاه جانبازان و درمان و بهداشت جانبازان و خانواده‌های آنها مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.