فاصله گذاری ها در مدارس به خوبی رعایت نمی‌شود/ نظارت های بهداشتی در مدارس وجود دارد

فروردین 26, 1401
191 بازدید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: فاصله گذاری ها در مدارس به خوبی رعایت نمی‌شود/ نظارت های بهداشتی در مدارس وجود دارد اراک– پایگاه خبری چشم براه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: نظارت های بهداشتی بر روی مدارس وجود دارد. رعایت دانش آموزان و مدیران خوب است؛ اما متاسفانه فاصله‌گذاری به خوبی رعایت […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:

فاصله گذاری ها در مدارس به خوبی رعایت نمی‌شود/ نظارت های بهداشتی در مدارس وجود دارد

اراک– پایگاه خبری چشم براه:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: نظارت های بهداشتی بر روی مدارس وجود دارد. رعایت دانش آموزان و مدیران خوب است؛ اما متاسفانه فاصله‌گذاری به خوبی رعایت نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ سید محمد جمالیان اظهار کرد: مدارس از زمانی که بازگشایی شده است نظارت های بهداشتی نیز بر روی مدارس وجود دارد.

وی اضافه کرد: نگرانی‌هایی که در حوزه مدرسه وجود دارد شامل مواردی از جمله اینکه از لحاظ زدن‌ماسک؛ رعایت دانش آموزان و نظارت مدیران بسیار خوب است و کلاس‌ها با باز گذاشتن در و پنجره ها مدیریت می شود.

جمالیان خاطر نشان کرد: با توجه به نظارت و رعایت مسائل بهداشتی؛ ولی فاصله‌گذاری متاسفانه به خوبی رعایت نمی شود که نیاز است مدیران محترم بر آن نظارت داشته باشند.