تحقق۹۸ درصدی پرداخت حق بیمه کارفرمایان استان مرکزی

تحقق۹۸ درصدی پرداخت حق بیمه کارفرمایان استان مرکزی
آذر 28, 1400
300 بازدید

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی: تحقق۹۸ درصدی پرداخت حق بیمه کارفرمایان استان مرکزی اراک– مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۹۸ درصد از کارفرمایان استان مرکزی حق بیمه را به صورت منظم پرداخت می کنند. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ علیرضا حسینی در همایش بیمه بیکاری استان مرکزی در اراک بابیان اینکه تحریم […]

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی:

تحقق۹۸ درصدی پرداخت حق بیمه کارفرمایان استان مرکزی

اراک– مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۹۸ درصد از کارفرمایان استان مرکزی حق بیمه را به صورت منظم پرداخت می کنند.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ علیرضا حسینی در همایش بیمه بیکاری استان مرکزی در اراک بابیان اینکه تحریم برای صنایع فرصت های زیادی ایجاد کرده است؛ اظهار کرد: حدود ۹۸درصدازکارفرمایان استان مرکزی؛ حق بیمه خودرا به صورت منظم پرداخت می‌کنند که نشان از حال خوش وخوب صنعت دارد.

وی افزود: تامین اجتماعی استان مرکزی به دنبال قطع مقرری بگیریان بیمه بیکاری نیست و به دنبال هدایت مقرری بگیریان به سمت اشتعال پایدار است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: در شرایط سخت اقتصادی و در هشت ماه گذشته؛ تأمین اجتماعی این استان ۱۱۲میلیارد تومان حقوق بیمه پرداخت کرده و این در حالی بود که این نهاد خود ۴۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه داشته است.